Werkwijze

Mijn cliënten komen in de regel voor een kortdurende therapie. Gemiddeld houden we 6 sessies, maar het kunnen er ook wat minder of meer zijn. Dat hangt af van het probleem waarvoor je komt en de invloed die het op je leven heeft.

Je hulpvraag is altijd leidend en bepaalt wat we gaan doen. Ik heb me gespecialiseerd in twee methoden, namelijk klinische hypnotherapie en Buteyko-ademtherapie. Daarbij werk ik vanuit het model van de cognitieve-gedragstherapie, een pragmatische en oplossingsgerichte manier van werken.

Cognitieve-gedragstherapie (CGt) is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. Het uitgangspunt is dat huidige gedachten en gedrag samen het problemen in stand houden. CGt is gericht op het met een andere, objectievere bril kijken naar gebeurtenissen en op het veranderen van het gedrag. We zoeken dus actief naar de knelpunten en manieren om beter met zaken om te gaan. Je krijgt soms advies of richtlijnen, we doen oefeningen tijdens de sessie en we maken afspraken over huiswerk.

Meestal is het niet de gebeurtenis zelf die nare gevoelens oproept, maar eerder de manier waarop we die gebeurtenis bekijken. Hypnotherapie leert je kijken door een andere bril. In hypnose kun je je verbeeldingskracht bijvoorbeeld gebruiken om negatieve, ondermijnende gedachten (fantasieën, verwachtingen en dergelijke) om te buigen in positieve, helpende gedachten. Daarnaast kun je in hypnose oefenen met ander gedrag. Situaties die je nu misschien vermijdt, kun je in hypnose opzoeken. Door in je ‘hypnotische verbeelding’ te experimenten met ander gedrag, ontdek hoe je beter met bepaalde omstandigheden of emoties kunt omgaan. De stap naar veranderingen in de dagelijkse praktijk wordt zo veel gemakkelijker.

Door allerlei oorzaken kan je ademhaling ontregeld zijn. Misschien is je ademhaling snel en diep, moet je vaak zuchten of gapen, zit je adem hoog in de borst of ben je snel buiten adem. De arts Konstantin Buteyko ontdekte een relatie tussen een ontregelde, te zware ademhaling en allerlei gezondheidsklachten. Hij ontwikkelde een methode om de ademhaling te herstellen. Centraal staan de ademhalingsoefeningen gericht op het minder diep ademhalen door het ontspannen van de ademhalingsspieren. Ook is er aandacht voor ademen tijdens slapen, praten en sport. De ademtherapie vereist dagelijks een aantal oefeningen doen, gedurende een aantal maanden.

Hypnotherapie

Als je voor hypnotherapie komt is het eerste consult een intakegesprek. Je ontvangt een intakeformulier om thuis in te vullen. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat je wilt bereiken, en ik stel een therapieplan voor. Vanaf de tweede afspraak werken we met hypnose. De werkwijze is iedere keer afgestemd op het doel dat we voor de sessie afspreken. Thuis oefen je met zelfhypnose, bijvoorbeeld met een audio-opname. Ieder consult evalueren we je vorderingen en kijken we naar wat wel en niet goed voor je werkt. Als je vindt dat je je doel bereikt hebt of voldoende vaardigheden hebt geleerd, ronden we de therapie af.

Ademtherapie

Kies je (overwegend) voor Buteyko-ademtherapie, dan is het eerste consult uitgebreider. We bespreken het ingevulde intakeformulier en starten direct met het Buteyko-programma. Je leert de eerste oefeningen en je krijgt materialen mee naar huis om de oefeningen dagelijks te gaan doen. Ook plannen we alle volgende sessies in. Tijdens elke bijeenkomst evalueren we je vorderingen en leer je weer nieuwe oefeningen. Een deel van het programma is educatief, zodat je begrijpt wat er in je lichaam gebeurt en waarvoor je de oefening doet. Dit helpt je jezelf goed te monitoren en op moeilijke momenten (bijvoorbeeld een dreigende astma- of paniekaanval) een passende ademhalingsoefening te doen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je ook naar mijn website buteyko-cursus.nl of hypnoconsult.nl. Wil je weten of ik je kan helpen? Waarom niet even vrijblijvend contact opnemen?

 

Voor overleg of vrijblijvend advies …